Projekty

logo
 • 2004 – vydána publikace „Slovinsko – cesty do přírody“ (edit. J. Matyášek), ISBN: 80-210-3392-4
 • 2007 – neúspěšná žádost MU a Česko-slovinské společnosti na MZV ČR o trilaterální projekt Kanada – Bosna a Hercegovina – ČR na podporu vydání bosenské jazykové verze učebnice neživé přírody (geologie, ekologie) pro základní a střední školy ve Federaci Bosny a Hercegoviny. (projekt - rozpocet )
 • 2012 – úspěšná žádost ke KÚ JmK o přírodovědný projekt OP VK č. 1.07/1.3.41/02.0055 s názvem „Přírodovědné DVPP a inovace ŠVP škol JmK s využitím praktických zahraničních terénních praxí a stáží“. Začátek projektu 1. 2. 2013, ukončení k 31. 1. 2015. Grant úspěšně vyřešen. V rámci grantu vydána Metodická publikace (ed. Patrik Matyášek), ISBN: 978-80-7289-652-3
 • 2013 – neúspěšná žádost o kulturní grant Odboru Kultury Magistrátu města Brna pro rok 2014 na podporu pěveckých koncertů Domžalského komorního sboru v Brně a okolí – říjen 2014 (zadost )
 • 2014 – podaná žádost na činnost spolku – podpora kulturního vyžití slovinských Erasmus studentů v Brně a podpora pěveckého výjezdu členů spolku a Vachova sboru moravských učitelek do Lublaně, Mariboru a Domžale ve dnech 6. – 10. 5. 2015 – žádost u Odboru Kultury Magistrátu města Brna pro rok 2015 (zadost )
 • pro další roky se uvažuje o dalším podávání žádostí o projekty s podporou ESF a státního rozpočtu (plan práce na rok 2015 )

Aktualizováno dne 15. 2. 2015

J. Matyášek, předseda spolku


Řešené v současnosti

Řešené v minulosti

 1. Přírodovědné další vzdělávání pedagogů (DVPP Slovinsko) 2013 - 2015
 2. Akreditovaná vzdělávací praxe 2015: Krkonoše - Jeseníky
 3. Noc kostelů
 4. Koncerty květen 2015:

Řešené výhledově

 1. OP Zaměstnanost, č. výzvy ESF 03_15_035: Podpora dětských skupin pro podniky a veřejnost - dotace na vybudování a provoz
 2. IROP, č. výzvy ESF 06_15_014: Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (Zařízení péče o děti v dětské skupině)
 3. OP věda, výzkum, vzdělávání, PO 3, č. výzvy ESF P19: Budování kapacit pro rozvoj škol I (Individuální podpora pedagogů MŠ, ZŠ a SŠ - DVPP s parametry pro kariérní systém). Projekt přírodovědných a metodických aktivit ve Slovinsku.